SDKZ maakt de meerwaarde van zorg inzichtelijk

Een gezondheidszorg waarin de patiënt centraal staat, dat is nodig om zorg ook in de toekomst betaalbaar, doelmatig en sociaal te houden. Maar de patiënt kan niet centraal staan zolang die geen kracht heeft: om keuzes te maken, om zorgverleners tegen elkaar af te wegen en zijn eigen behandelplan samen te stellen. Duidelijke en betrouwbare kwaliteits- en keuze-informatie ontbreekt.

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het is een samenspel van factoren rondom de patiënt, waarbij behalve lichamelijke aspecten ook sociaal en mentaal welbevinden essentieel is voor een goede kwaliteit van leven. Vanuit een streven naar optimale en positieve gezondheid moet niet worden gewerkt om de ziekte te genezen, maar om de mens beter te maken.

Maar hoe krijg je inzicht in dit totaalbeeld? Dat kan alleen als de waarde van de zorg voor de patiënt in kaart wordt gebracht.

Door de patiënt op elk moment van de behandeling te vragen naar zijn ervaringen, beleving en behoeftes wordt duidelijk wat de zorg oplevert voor zijn kwaliteit van leven – en wat er nog ontbreekt. Draagt de zorg bij aan de gezondheid, of alleen aan de genezing van ziekte? Voor dat inzicht zijn kwaliteitsindicatoren voor uitkomsten en opbrengsten nodig.

SDKZ, onafhankelijk en betrouwbaar

SDKZ verzamelt die kwaliteitsindicatoren. Niet vanuit de aandoening of beroepsgroep, maar het perspectief van de patiënt. Ketenbreed en zonder winstoogmerk. Uit alle zorgdomeinen wordt kwaliteitsinformatie samengebracht, voor een compleet beeld van de patiëntbeleving. Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd en beschikbaar gesteld aan alle betrokken partijen: van patiëntenorganisaties tot zorgverleners en van overheden tot verzekeraars. Daarmee is SDKZ dé onafhankelijke en betrouwbare stichting als het gaat om het inzichtelijk maken van de kwaliteit en meerwaarde van de totale zorg rondom een patiënt. Voor lagere kosten, hogere opbrengsten en een betere beleving.

SDKZ maakt de meerwaarde van zorg inzichtelijk. Onafhankelijk. Betrouwbaar. Ketenbreed.
‘Consumenten zullen alleen in staat zijn om zelf een rol te spelen in hun zorgverlening, en betere keuzes kunnen maken, als zorgverleners moeten concurreren op basis van waarde voor de patiënt.

Het meten en publiceren van de opbrengsten van zorg is daarom de belangrijkste stap om gezondheidszorg te transformeren.’

Michael E. Porter,
Redefining Health Care: Creating Value-based Competition on Results

Referenties

Partners

SDKZ werkt als Trusted Third Party samen met en voor beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, overheden en instanties op het gebied van wetenschap en onderzoek. Een aantal voorbeelden:

3MM Groep is specialist in informatiemanagement. 3MM is dienstverlener op het gebied van informatisering en bestuursondersteuning en past standaard software aan naar behoefte.

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP).

Believe IT consulting maakt apps, websites en webshops. Een betrokken en gedreven partner die meedenkt en slimme oplossingen realiseert. Dat kan een concept zijn, een web applicatie, web shop of een mobiele app. Gek op nieuw en innovatief, ook nog steeds goed met “oude” en bewezen technologie.

 

Axivate Capital neemt actief deel in Nederlandse en Europese ondernemingen op het gebied van digitale media, e-commerce, internet en travel. Dat geldt voor zowel innovatieve start-ups als volwassen bedrijven met verborgen potentieel. Axivate Capital voorziet dat het meten van indicatoren in de zorg de komende jaren sterk groeit. Bas Rasker, partner Axivate: “Het is voor zorgverleners inmiddels onontbeerlijk te weten hoe de patiënten hun dienstverlening ervaren. Daarnaast willen patiënten steeds vaker weten wie de beste zorg aanbiedt."

Qualizorg ontwikkelt slimme IT-oplossingen vanuit het streven naar transparante, doelmatige en klantgerichte zorg. Met de tool Qualiview werkt Qualizorg aan het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van interessante en direct bruikbare kwaliteitsindicatoren voor klanten en patiënten. Hierbij wordt de individuele patiënt altijd centraal gesteld. Een hogere zorgkwaliteit kan worden gerealiseerd door inzicht in de kwaliteit die nu wordt geleverd. Qualizorg werkt daartoe samen met overheid, zorgverzekeringen en brancheverenigingen.

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is de beroepsvereniging van oefentherapeuten. De VvOCM is ontstaan uit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck. De missie van de VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector.

De Haere is een regionale praktijk voor fysiotherapie en ergotherapie in het grensgebied van Salland en Twente. Ruim 35 jaar geleden begonnen als tweemanspraktijk voor fysiotherapie, telt De Haere vandaag de dag 13 locaties en circa 60 medewerkers, waaronder 43 fysiotherapeuten en 5 ergotherapeuten. Hoewel inmiddels groot in omvang, koestert De Haere de persoonlijke band met patiënten en cliënten door te werken vanuit kleine en wat grotere locaties in de regio, bij voorkeur met een vaste bezetting. De mens staat centraal.

 

 

Over SDKZ

Stichting

De Stichting Datawarehouse Kwaliteitsindicatoren Zorg (SDKZ) heeft als doel het bevorderen van de communicatie en verstrekken van alle mogelijke informatie op het gebied van uitkomst van zorg in al haar facetten, binnen alle wettelijke regels ter bescherming van de privacy. Door kwaliteitsinformatie uit verschillende bronnen te combineren ontstaat een volledig beeld van de beleving van de patiënt, en de waarde van geleverde zorg voor zijn kwaliteit van leven.

De stichting bewaakt de normen waaronder deze informatie wordt verkregen, ontwikkelt een benchmark binnen de diverse zorgdomeinen in de gezondheidszorg en interpreteert de verkregen informatie. SDKZ wil hiermee een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg door het creëren van een normatief stelsel. De Stichting beoogt vanuit de hoedanigheid als ‘Trusted Third Party’ de gezondheidszorg onafhankelijk, objectief en betrouwbaar te benchmarken met betrekking tot factoren als behandeleffect, zorginhoudelijke kwaliteit, klanttevredenheid, klantervaring en zorgkosten.

Lees meer over de volgende onderwerpen door te klikken op onderstaande links:

Stichting
Bestuur
Raad van Advies
Methodologische Raad
Wetenschappelijke Raad
Expert Raad
Privacy Commissie
Golden Circle

 

Nieuws

Bekijk het laatste nieuws op de Nieuwspagina >

Contact


Velden met een * zijn verplicht